Välkommen till Skeppsbron Reklam

Skeppsbron Reklam startades år 2010 och har sedan dess försett Västerviks företag (och i viss mån privatpersoner) med skyltar, profilreklam och arbetskläder.

Vi tillhandahåller ett brett utbud av trycksaker, mässmaterial, skyltar, bildekor, montering, originalarbeten och profil- och arbetskläder.
Sedan januari 2014 finns också L2 Möbeldesign under vårt "paraply". Pelle Svensson, som också är ny VD för företaget, har länge jobbat med inredning och utgår numera från våra lokaler på Allén 61.